PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA
 

język polski klasy 4-6 historia klasy 4-6
matematyka klasy 4-6 przyroda klasy 4-6
plastyka klasy 4-6 muzyka klasy 4-6
zajęcia komputerowe klasy 4-6 zajęcia techniczne klasy 4-6
język angielski klasy 4-6 wychowanie fizyczne klasy 4-6
religia klasy 1-3 religia klasy 4-6