Dokumenty szkolne
 

Statut szkoły Przedmiotowy System Oceniania Kryteria oceny zachowania klasy I - III Kryteria oceny zachowania - klasy IV-VI
Regulamin Samorządu Uczniowskiego Regulamin pobytu w szkole Prawa i obowiązki ucznia WF - procedura uzyskania zwolnienia
Regulamin wycieczek Regulamin korzystania  z szafek szkolnych